VIGTIG MEDDELELSE
Denne hjemmeside er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal udelukkende træffes på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

Hjemmesiden og materialet på den indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i materialet nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America (including its territories and possessions), any state of the United States and the District of Columbia (the “United States”), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

Tilbage til toppen

Tegningsperioden er udløbet. 

Minimumsudbuddet blev ikke tegnet, hvorfor bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre udbuddet.

Kontakt

Conferize Investor Relations

CFO, Søren Dalsgaard Hansen
+45 31 21 17 26
udbud@conferize.com